Inloggen ledenx
Total Medical Support met E.H.B.O. en Medisch personeel aanwezig op diverse evenementen. o.a. Free Your Mind Festival in Arnhem en Festivaart en Huntenpop in Ulft.
De vaste leverancier van de Medische Dienst in het grootste theater van Nederland

Calibris

Sinds enige tijd is St. Total Medical Support erkend als officieel leerbedrijf door Kenniscentrum Calibris, dit kenniscentrum is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. Calibris heeft de kennis en ervaring om een brug te slaan tussen school en leerbedrijf, tussen werkgever en werknemer, tussen opleiding en loopbaan, tussen overheid en bedrijfsleven. De huidige kenniseconomie moet het immers hebben van een goed opgeleide beroepsbevolking.

 

St. Total Medical Support levert graag een bijdrage aan deze toekomstige beroepsbevolking, in nauwe samenwerking met de verpleegkunde opleidingen van het Rijn IJssel College uit Arnhem krijgen studenten van de huidige verpleegkunde opleidingen de kans om stage ervaring op te doen binnen de acute zorgverlening en specifiek op evenementen. Op veel evenementen waar St. Total Medical Support zorg draagt voor de eerste hulp en behandeling kan men dus volledig boventallig meedraaiend studenten verpleegkunde tegenkomen, die onder supervisie van een gediplomeerd collega assisteren bij de geboden zorg.