Inloggen ledenx
Total Medical Support met E.H.B.O. en Medisch personeel aanwezig op diverse evenementen. o.a. Free Your Mind Festival in Arnhem en Festivaart en Huntenpop in Ulft.
De vaste leverancier van de Medische Dienst in het grootste theater van Nederland

 

 

‘Acute Zorg’, zo noemen wij onze opleiding binnen de basis eerste hulp. Leer in deze opleiding waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.

 

Er doen zich jaarlijks een groot aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om adequaat handelen van omstanders en betrokkenen. Zeker als er sprake is van een ernstige verwonding en de professionele hulpdiensten nog niet zijn gearriveerd, dien je de tijd tot zij aankomen te overbruggen door het verlenen van Acute Zorg. Dan moet je natuurlijk wel weten hoe je moet handelen.

 

Het volgen van een cursus Acute Zorg, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is daarom geen overbodige luxe.

 

De onderwerpen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen zijn:

 

  • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
  • Het controleren van de vitale functies;
  • Het bewusteloze slachtoffer;
  • Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling;
  • Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand, inclusief bedienen van een automatische externe defibrillator (AED);
  • Uitwendige verwondingen, bloedingen en shock;
  • Het slachtoffer met brandwonden;
  • Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting;
  • Het slachtoffer met een vergiftiging;
  • Het slachtoffer met een oogletsel.

 

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

 

Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden. Leuke bijkomstigheid na het volgen van deze cursus heb je een uitstekende basis om als eerstehulpverlener op evenementen ingezet te worden, en kun je bij ons diverse vervolgopleidingen in de Evenementenzorg (zoals eerste hulp bij alcohol en drugs, evenementenzorgverlening, acute zorg bij kinderen) volgen.

 

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’ en een reanimatiediploma van de Hartstichting.

 

Geldigheid certificaat: 1 jaar. Je kan daarna bij ons jaarlijks herhalingen en interessante (bij)scholingen volgen.