Inloggen ledenx
Total Medical Support met E.H.B.O. en Medisch personeel aanwezig op diverse evenementen. o.a. Free Your Mind Festival in Arnhem en Festivaart en Huntenpop in Ulft.
De vaste leverancier van de Medische Dienst in het grootste theater van Nederland

Het gebruik van drugs en drank (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren steeds meer toe. Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen maar de afgelopen jaaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse settingen binnen onze maatschappij. Het overmatige gebruik van drugs en drank kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker(s) zelf maar ook voor de omgeving. Onze hulpverleners worden getraind en bijgeschoold op het gebied van hulpverlening rondom deze problematiek.

 

De hulpverleners binnen STMS krijgen training op het gebied van:

 • Kennis over middelen;
 • Singaleren, reageren en triageren;
 • Invloed sociale omgeving;
 • Kennis over gebruiksmethoden;
 • Preventie;
 • Specifieke eerste hulp kennis.

 

Dit resulteert erin dat onze hulpverleners op de evenementen:

 • Beschikken over kennis over de meest voorkomende middelen, en de trends in het gebruik daarvan;
 • Tools hebben om te singaleren, reageren en triageren;
 • Kennis hebben over de wijze van gebruik en wat voor effecten die hebben op het lichaam van de gebruiker(s);
 • Kennen en praktische ervaring hebben in de omgang met sociale druk en gedrag van de gebruiker(s);
 • Specifieke kennis over hoe te handelen bij drank en drugsongevallen , en vooral kennis hebben van de do en dont's.