Inloggen ledenx
Total Medical Support standaard aanwezig bij alle thuiswedstrijden van Vitesse in het GelreDome, en Jong Vitesse op Papendal met E.H.B.O. en Medisch personeel.
De vaste leverancier van de Medische Dienst in het grootste theater van Nederland

Begrippen

Evenement

"Een evenement wordt gekarakteriseerd door een concentratie van mensen, die zich ophouden op een gespecificeerde locatie, voor een specifiek doel en in een bepaalde periode. Deze concentratie van mensen (mass gatherings) kan leiden tot druk op de reguliere zorg van een gemeente, regio of land"(WHO, 2015).

 

Evenementenzorg
Evenementenzorg omtvat alle geïntegreerde zorg die in georganiseerd verband op een evenement wordt verleend aan deelnemers, toeschouwers en medewerkers op een omschreven evenementlocatie, in aanvulling op de reguliere eerstelijns acute zorg.

 

Evenementenzorgorganisatie

Een evenementenzorgorganisatie (EZO) is een organisatie, die geïntegreerde zorg aanbiedt toegespitst op het risicoprofiel van een evenement. De EZO wordt gezien als leverancier voor de evenementenorganisator. Deze zorg kan bestaan uit zorg verleend door eerstehulpverleners en/of zorgprofessionals.

 

Evenementenzorgverlener

Een evenementenzorgverlener is ieder natuurlijk persoon, al dan niet BIG-geregistreerd, die in georganiseerd verband betaald of onbetaald zorg verleent op een evenement. Een zorgverlener van St. Total Medical Support is voor het publiek en professionele hulpverleners herkenbaar als persoon die aanwezig is om hulp te verlenen.

 

  • Eerstehulpverlener: is een gediplomeerd of gecertificeerd hulpverlener, niet werkzaam als beroepsbeoefenaar in de reguliere gezondheidszorg.

  • Zorgprofessional: is een zorgverlener die als beroepsbeoefenaar werkzaam is in de individuele gezondheidszorg.

 

Bron: Veldnorm Evenementenzorg / Versie 0.12

   

 

 

 

 

Kortom: van klein evenement tot groot festival, Stichting Total Medical Support is uw partner!

Cronjéstraat 8
6814 AH
ARNHEM

T 084 - 003 43 37
F 084 - 831 52 02
E info@totalmedicalsupport.nl

Partners

DO-IT Online Vitesse Gelredome Nikta Vannu