Inloggen ledenx
Veel teamleden van Total Medical Support doen tevens diensten op de mobiele trauma-units van de K.N.M.V en zijn dus ook veel aanwezig bij kleine- en grote motorsportevenementen in Nederland.
De vaste leverancier van de Medische Dienst in het grootste theater van Nederland

Dit advies kunt u gebruiken voor evenementen tot 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers bij een evenement zonder verzwarende factoren. Zijn er meer dan 5.000 bezoekers en/of verzwarende factoren lees dan HIER verder.


Tevens kunt u dit gebruiken als er geen maatwerk-advies vanuit de veiligheidsregio en het bureau G.H.O.R. van toepassing is. Dit zogenaamde standaardadvies wordt vaak door gemeenten gehanteerd in hun vergunning voor een evenement.

 

Het standaardadvies bestaat uit drie onderdelen:

  •  Op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers vaststellen van het aantal in te zetten zorgverleners;
  •  Algemene regels voor de inrichting van de eerstehulppost;
  •  Algemene regels opo het gebied van de technische hygiënezorg.

 

Vaststelling van het aantal in te zetten hulpverleners (Geneeskundige) Hulpverlening

De algemene regel voor inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener per 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van 2 hulpverleners. Een ondergrens waarbij eerste hulpverleners niet nodig zijn, is niet op voorhand aan te geven. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op het gezond verstand van de evenementenorganisator.

 

Gelijktijdige bezoekers

BLS-hulpverleners

Tot 999

2

1.000 – 1.999

2

2.000 – 2.999

3

3.000 – 3.999

4

4.000 – 4.999

5

 

Het gaat om hulpverleners op het niveau van Basic Life Support (BLS), waar tradiotioneel de reguliere eerstehulpverlener onder wordt verstaan. De hulpverlener moet in staat zijn om zogenaamde basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau zoals beschreven wordt in de European First Aid Manuaril (http://efam.redcross.be) of het Oranje Kruisboekje (http://www.ehbo.nl/eindtermenis.htm#les). We conformeren ons daarmee aan de standaarden die door de eerste hulporganisaties worden aangehouden. Verder moet altijd gegarandeerd zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van slachtoffers per ambulance.